• DKK 1.199,00
    + Swarovski crystals
    + Swarovski crystals