Vi har nu på baggrund af de solide værdier og principper om innovation, kvalitet og holdbarhed, vi bygger på, fastlagt en vision, hvor vi arbejder på at blive den mest bæredygtige leverandør af livsstilstasker og rejsetasker og kufferter i verden.

Vores nye globale strategi, som vi har kaldt "Vores ansvarlige rejse", viser vores mål frem til 2030 – fra hvordan vores produkter bliver fremstillet, til hvordan de kan holde, hvordan vi gør vores del for at reducere vores indvirkning på planeten, og hvordan vi sikrer, at vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet engagerer sig i og drager fordel af vores udvikling.

Vi gør vores kunders rejser lettere ved at skabe de bedste produkter og bruge de mest bæredygtige og innovative materialer og produktionsmetoder.

Produkternes livscyklus
Produkternes livscyklus
Ved at fremstille produkter, der er konstrueret til at holde, letter vi presset fra verdens affaldsproblem – men det er kun det første skridt. Ved at give lange garantier og sikre omfattende reparationsnetværk vil vi sørge for, at du fortsat kan rejse, uanset hvor i verden du måtte være.
REPARATIONSVÆRKSTEDER
REPARATIONSVÆRKSTEDER
REPARATIONSVÆRKSTEDER
Vi kan reparere alle utilsigtede skader eller slitage på din Samsonite-bagage på vores reparationsværksteder – vi har mere end 200 i over 65 lande verden over.
Innovative materialer
Innovative materialer
Innovative materialer
Design med respekt for ressourcerne har vi konstant øje på. Vi vælger i stigende grad at bruge bæredygtige materialer af høj kvalitet, der genanvender affald, så vigtige ressourcer genbruges. Vores stof Recyclex® er på forkant med udviklingen i branchen. Det er fremstillet af 100 % genanvendte plastflasker, og det betyder, at vi giver affald nyt liv og reducerer vores forbrug af nye materialer.
Vi har siden 2018 lanceret over 50 produkter verden over, hvor der er brugt et bæredygtigt materiale som Recyclex® – et stof, fremstillet af 100 % genanvendte PET (rPET) flasker som forbrugerne har kasseret. Vi anslår, at mere end 68 mio. 500 ml PET-flasker således har fået nyt liv.

Vi bestræber os hårdt på at minimere vores indvirkning på klimaforandringerne og har sat klare mål for vores CO2-reduktion, hvilket betyder, at vi vil være CO2-neutrale i 2025. Vi vil også se ud over vores egne aktiviteter for at begynde at se på, hvordan man også i vores forsyningskæde kan reducere udledningen.

Øget effektivitet
Øget effektivitet
Vi arbejder på at få et overblik over vores samlede CO2-aftryk på tværs af alle de aktiviteter, vi ejer, så vi kan koncentrere os om de mest effektive måder at øge effektiviteten og reducere vores energiforbrug og udledning på.
Vi sigter mod at reducere CO2-intensiteten af vores aktiviteter med 15 % inden 2025 i forhold til 2017 og har allerede opnået en reduktion på 6,6 % i 2019.
Reduktion af udledningen
Reduktion af udledningen
Reduktion af udledningen
Vi ser på udledningen fra vores egne aktiviteter, produkter og deres emballage. Vi implementerer bedste praksis, bruger grøn strøm og innoverer for at bekæmpe årsagerne til klimaændringerne.

Vi bekymrer os om de mennesker og de lokalområder, hvor vi arbejder, og opfordrer til god praksis og positive virkninger, der rækker ud over vores umiddelbare aktiviteter, for at sikre deres adgang til anstændige leveforhold.

Respekt for menneskerettighederne
Respekt for menneskerettighederne
Respekt for menneskerettighederne
Som ansvarlig virksomhed ønsker vi at sikre, at de mennesker, der arbejder for vores leverandører, behandles godt og rimeligt – vi tager vores ansvar for at respektere menneskerettighederne alvorligt for alle dem, vi har berøring med, og overholder de standarder, der er fastsat i vores adfærdskodeks, som gælder for hele virksomheden.
SAMONITES ETISKE KODEKS
SAMONITES ETISKE KODEKS
I henhold til vores leverandørkodeks "Samsonites Etiske Kodeks" skal leverandører overholde vores standarder for rimelig og ansvarlig forretningspraksis, således at alle, der er involveret i fremstillingen af Samsonites produkter, behandles med respekt og omhu.
Ansvarlig sourcing
Ansvarlig sourcing
Vi samarbejder også med vores leverandører om at sikre, at de varer, vi forsynes med af dem, bliver sourcet og fremstillet på en ansvarlig måde. Selvom vores nuværende sociale compliance-program er stærkt, vil vi fortsat arbejde på at implementere vores standarder og sikre, at menneskerettighederne beskyttes for hele vores forsyningskæde.
I 2019 gennemførte Samsonite 314 auditter på 288 niveau 1-fabrikker for at sikre, at de overholder vores høje standarder og ansvarlige sourcingpolitikker. Vi vil fortsat udvide vores program for samfundsansvar for at undgå, at vores virksomhed har en negativ indvirkning på menneskerettighederne.

Vores medarbejdere er en af vores største aktiver, og vi ved, at deres passion og engagement vil gøre hele forskellen, når det drejer sig om at opfylde vores bæredygtighedsmål. Vi støtter dem hele vejen igennem deres arbejdsliv ved at skabe et sikkert arbejdsmiljø og sørge for de bedste muligheder, en god virksomhedskultur og optimal opbakning.

Engagement og udvikling
Engagement og udvikling
Vi ønsker, at vores medarbejdere skal trives og vide, at når de får hjælp til at vokse, er det med til at sætte gang i vores fremtidige vækst. Vi giver meningsfulde udviklingsmuligheder, belønner og anerkender resultater og sørge for et sikkert arbejdsmiljø, samtidigt med at vi fremmer og støtter medarbejdernes sundhed og trivsel.
Vi har lanceret en ny global HR-platform – Ask Athena – for at sikre, at alle har adgang til information om udviklingsmuligheder samt om deres løn, medarbejderfordele og processerne generelt på arbejdspladsen.
Mangfoldighed og inklusion
Mangfoldighed og inklusion
Mangfoldighed og inklusion
Vi ønsker at have en kultur, der er lige så forskelligartet og levende som den verden, vi rejser rundt i, og hilser medarbejdere velkomne fra alle samfundslag og vil gerne sikre, at hver og en kan få mulighed for at udnytte deres potentiale.
SIKRING AF LIGELIG FORDELING MELLEM KØNNENE
SIKRING AF LIGELIG FORDELING MELLEM KØNNENE
SIKRING AF LIGELIG FORDELING MELLEM KØNNENE
Vores arbejdsstyrke består på verdensplan af mere end 50 % kvinder, og vores mål er at opnå en ligelig fordeling mellem kønnene på nøgleposter inden 2030.
Hos Samsonite ønsker vi at gøre en forskel socialt set og at give noget tilbage ude lokalt. Det kan være ved at støtte velgørende organisationer eller donere vores tid eller produkter – vi ved, at vores filantropiske indsats kan gøre en meningsfuld forskel.
Vores tilgang
Vores tilgang
Samsonite har i mere end et århundrede beskyttet folks ejendele, når de rejser verden rundt. I dag ønsker vi at beskytte og bevare den smukke planet, vi alle er fælles om, samt tage os af de mest sårbare iblandt os. Beslutningerne om de mest effektive måder at bidrage til vores lokalsamfund på træffes og implementeres lokalt. Uanset hvor i verden vi arbejder, har vi dog et fælles ønske om at gøre tre ting: beskytte de smukke steder på jorden, fremme trivsel og styrke sårbare lokalområder.
Beskytte de smukke steder på jorden
Beskytte de smukke steder på jorden
Vi stræber os på at beskytte de smukke steder på jorden gennem genplantnings- og naturbevaringsprojekter. Et slag på tasken så har de projekter, vi støtter globalt, plantet mere end 763.000 træer. De projekter har store muligheder for at beskytte truede arter, forhindre nedbrydning af økosystemer og øge skovenes og beplantede områders evne til at opfange CO2 fra atmosfæren. De forbedrer også livskvaliteten for dem, der bor i eller i nærheden af disse naturområder, samt udgør væsentlige levesteder for dyrene.
Promoting Wellbeing
Fremme trivsel
Vi vælger at støtte en række organisationer, der arbejder på at forebygge og behandle fysiske og psykiske sundhedsproblemer.
Promoting Wellbeing -Free Hugs
Empowering Vulnerable Communities
Styrke sårbare lokalområder
Vi bestræber os på at styrke sårbare lokalområder ved at støtte programmer, der hjælper enkeltpersoner, familier og lokalsamfund rundt om i verden med at have det godt.